Mufflers

Mufflers
Part Number Description
41020787G Muffler Complete - Fits Toku CD-20
41020187C Muffler Complete - Fits Toku CD-30, TD-30, and PB-30
41023187C Muffler Complete - Fits Toku PB-40
41024187C Muffler Complete - Fits Toku PB-60
41027187C Muffler Complete - Fits Toku PB-90
430101Y1C Muffler Complete - Fits Toku TJ-15
430120Y1C Muffler Complete - Fits Toku TJ-20
7658C Muffler Complete - Fits Toku TS-55